bestanddel

bestanddel
constituent, ingredient
* * *
(af blanding) ingredient;
(enkeltdel af helhed) component (part);
(nødvendig bestanddel) constituent (part);
[opløse(s) i sine bestanddele] disintegrate.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • bestanddel — be|stand|del sb., en, e, ene (element) …   Dansk ordbog

 • Konstituent — Bestanddel …   Danske encyklopædi

 • Atom — Mindste bestanddel af et grundstof …   Danske encyklopædi

 • Entremés — (spansk), benævnelse på et lille enaktsskuespil ,af munter karakter, hvis personer oftest er af almuen; det plejer at slutte med en lille dans. Ordet betød oprindelig mellemret. Som mindre tydelig afgrænset betegnelse for et skuespil forekommer… …   Danske encyklopædi

 • Sukker, fabrikation af — Sukker har siden oldtiden været fremstillet af saften fra sukkerrør, men siden Napoleonskrigene har man i Europa fremstillet sukker af saften fra sukkerroer. I begge tilfælde snittes og/eller knuses råvaren og saften presses ud, og reduceres ved… …   Danske encyklopædi

 • Uafhængighedserklæringen — Erklæring udstedt i Philadelphia den 4.7.1776 på initiativ af blandt andre Thomas Jefferson. Ifølge uafhængighedserklæringen betragtede de engelske kolonier i Nordamerika sig herefter som frie og uafhængige stater. Som væsentlig bestanddel… …   Danske encyklopædi

 • Xylem — er den væsentligste bestanddel af veddet i et træ. Xylem er vaskulært væv, som står for transporten af opløste stoffer og vand fra rødder til blade …   Danske encyklopædi

 • bestand — be|stand sb., en, e, ene, i sms. bestands , fx bestandsstørrelse, dog bestand i bestanddel; bestanden af ål er faldet …   Dansk ordbog

 • komponent — kom|po|nent sb., en, er, erne (bestanddel), i sms. komponent , fx komponentanalyse …   Dansk ordbog

 • konstituent — kon|sti|tu|ent sb., en, er, erne (bestanddel) …   Dansk ordbog

 • tvekulsur — tve|kul|sur adj., t, e (som indeholder kuldioxid som kemisk bestanddel) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”